Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

Funkcjonalności SERUM

Poszukujesz systemu, który ma wszystko co jest potrzebne do sprawnego prowadzenia placówki medycznej? Poznaj SERUM. Poznaj jego szeroki zakres funkcjonalny.

EDM

Przejrzysta, wygodna w prowadzeniu dokumentacja medyczna. Kompleksowy opis wizyty lekarskiej od wywiadu, rozpoznania poprzez opis badania przedmiotowego aż do wystawienia recepty, skierowania i zaleceń. Szybki dostęp do historii choroby, z możliwością wykorzystania archiwalnych zapisów w opisie bieżącej wizyty. Możliwość stosowania szablonów wizyt, pozwalających na znaczne skrócenie czasu tworzenia opisu wizyty. Przejrzyste zestawienie strategicznych informacji o pacjencie: najczęstsze, ostatnie rozpoznania, stosowane leki, ocena terapii, czynniki ryzyka. Prosty mechanizm wystawiania recept z wykorzystaniem bazy leków. Możliwość szybkiego wystawiania recept na kończące się leki, leki stałe, recepturowe, wcześniej przypisane. Integracja dokumentacji medycznej z terminarzem (lista zaplanowanych wizyt), punktem pobrań (zlecanie badań laboratoryjnych) gabinetem zabiegowym (zlecanie czynności pielęgniarskich). Możliwość wprowadzania świadczeń NFZ i komercyjnych podczas zapisu wizyty. A do tego pełna konfigurowalność modułu, pozwalająca na wyświetlanie tylko tego zakresu funkcji , który jest zgodny z indywidualnymi potrzebami personelu.

TERMINARZ

Rozbudowane a jednocześnie czytelne narzędzie służące do rejestrowania wizyt oraz…wprowadzania świadczeń POZ, AOS, komercyjnych, tworzenia kolejek oczekujących, dodawania skierowań lekarskich, automatycznej weryfikacji uprawnień, wysyłki SMS o statusie wizyty, dodawanie zewnętrznej dokumentacji medycznej pacjenta. Dane udostępniane w terminarzu pozwalają na bieżącą kontrolę informacji o pacjencie i ich aktualizację od danych zarejstowanych wizytach, posiadanych deklaracjach POZ czy ubezpieczeniach dodatkowych. Integracja terminarza z rejstracją internetową na stronie www placówki medycznej oraz popularnymi portalami do rejstracji wizyt. Możliwość rejestrowania wizyt przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

LABORATORIUM

Wygodna, łatwa w obsłudze rejestracja badań laboratoryjnych. Możliwość szybkiego zlecania badań przez lekarzy podczas wizyty, a także bezpośrednio w punkcie pobrań przez personel realizujący. Dostęp do zleconych badań, wyników, danych historycznych, możliwość porównania wyników z poziomu dokumentacji medycznej czy kartoteki pacjenta. Narzędzie pomocne w sprawozdawczości badań POZ pozwalające na automatyczne uzupełnianie danych o wykonanych badaniach w raportach przekazywanych NFZ. Połączenie z laboratoriami: Diagnostyka, Synevo, Alab, Bruss, Invicta, Luxmed Lublin.

SMS (POWIADOMIENIA/KOMUNIKACJA)

Nowoczesne narzędzie do komunikowania się z pacjentem. Wysyłka SMS potwierdzających rezerwację wizyty, przypominających o zbliżającym się terminie wizyty czy wiadomości z prośbą o kontakt lub odwołujących wizytę. Innowacyjna usługa wysyłki SMS i e-mail do pacjenta z zaleceniami lekarskimi. Pomocne narzędzie w komunikowaniu się z populacją pacjentów. Zbiorcze wysyłanie zbiorowych wiadomości SMS lub e-mail informujących np. o akcjach profilaktycznych, zmianach organizacyjnych w placówce. Możliwość zastosowania różnego typu SMS np. ze zdefiniowaną nazwą placówki medycznej.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ NFZ

Precyzyjne i zautomatyzowane rozliczanie z NFZ. Sprawne tworzenie raportów dla NFZ na podstawie zarejestrowanych danych rozliczeniowych. Możliwość weryfikacji sprawozdawanych pozycji zarówno przed jak i po wysyłce danych do NFZ. Merytoryczne wsparcie w procesie korygowania danych rozliczeniowych. Szeroki zakres analiz pozwalających za kontrolę realizowanych kontraktów np. stanu wykorzystania limitów punktowych i finansowych, kontrolę stanu kolejek oczekujących, statusu deklaracji POZ wg odpowiedzi NFZ. Aktualizacja formatów sprawozdawczych do obowiązujących wymogów prawa.

ŚWIADCZENIA KOMERCYJNE

Kompleksowe zarządzanie kontaktami komercyjnymi. Definiowanie umów z partnerami np. towarzystwami ubezpieczeniowymi czy podwykonawcami usług medycznych. Kompleksowa i sprawna procedura rejestrowania świadczeń pacjenta począwszy do zarejestrowania wizyty, określenia zakresu usług po wystawienie dokumentu sprzedaży (paragon, faktura). Możliwość przypisywania pacjentom polis ubezpieczeniowych oraz płatnika usług medycznych. Zamknięcie procesu rozliczania świadczeń komercyjnych przy wykorzystaniu analiz zarządczych pozwalających na rozliczenie finansowe z personelem, kontrolę rentowności kontraktów komercyjnych, zakresu realizowanych usług.

KONFIGURACJA

Precyzyjne dostosowanie ustawień systemu do potrzeb placówki w zakresie obsługi kluczowych funkcji systemu np. Definiowanie zakresu wysyłki powiadomień SMS, zasad wyświetlania danych w terminarzu, ułatwienia procesu wprowadzania świadczeń NFZ. Bogactwo narzędzi pozwalających na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb personelu medycznego, gwarantuje ergonomiczną i komfortową pracę z systemem. Możliwość zastosowania mechanizmów stosowania wspólnego hasła do systemów NFZ (eWUŚ, Portal Świadczeniodawcy, SZOI) oraz SERUM.

ANALIZY i RAPORTY

Bogactwo i różnorodność raportów i analiz statystycznych stanowi wsparcie dla pracowników administracji i kadry zarządczej, pozwalając na kontrolę, porównywanie i ocenę danych. Dzięki różnorodnym raportom można m.in. skontrolować liczbę i rodzaj zrealizowanych świadczeń w ramach wybranego kontraktu, zapoznać się z liczbą osób uprawnionych/nieuprawnionych do świadczeń NFZ (eWUŚ), stanem kolejek oczekujących, wykorzystanych limitach w ramach danych produktów kontraktowych, liczby wystawionych recept, zarejestrowanych wizyt za pomocą rejestracji on-line, frekwencji pacjentów na wizytach lekarskich czy realizacji umów komercyjnych.