Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

Opieka licencji

Na czym polega?

Oprogramowanie Kamsoft objęte jest gwarancją producenta, zazwyczaj w cenie zakupu licencji zawarty jest rok asysty - użytkownik ma dostęp do aktualizacji posiadanego systemu, które poprawiają błędy i dodają nowe funkcjonalności, w tym także wymagane przez zmieniające się przepisy prawa. Po upłynięciu daty asysty należy ją przedłużyć, aby nie stracić dostępu do nowych aktualizacji systemu. Koszt przedłużenia asysty licencji na kolejny okres ustalany jest indywidualnie dla każdego produktu.

Każda licencja w Kamsoft ma możliwość przydzielenia opiekuna - firmy, która pilnuje kiedy dana asysta wygasa i kontaktuje się z użytkownikami w celu jej przedłużenia. Opiekun jest także pierwszym kontaktem dla użytkownika w przypadku wystąpienia problemów, albo potrzeby dokupienia dodatkowych stanowisk, czy funkcjonalności.

Korzyści

W celu zachowania wysokiej jakości usług KAMSOFT WARMIA zapewnia wsparcie wyłącznie dla Klientów, których licencje są pod opieką spółki.

Ile to kosztuje?

Przeniesienie opieki nad licencją do KAMSOFT WARMIA jest bezpłatne. Użytkownik ponosi jedynie normalne koszty przedłużenia asysty.

Jak zostać naszym klientem?


W celu przeniesienia licencji pod naszą opiekę wystarczy przesłać do nas oświadczenie. Akceptujemy formę elektroniczną, może to być skan oświadczenia przesłany mejlem pod adres biuro@warmia.kssa.pl, lub w postaci tradycyjnej, pocztą, lub faksem.

Pobierz oświadczenie

Rodzaje wsparcia

Oferujemy doraźnie konsultacje, lub stałą opiekę serwisową, w ramach której można korzystać z nielimitowanego wsparcia w godzinach roboczych.

Zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży (89-5337221).