Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

Kontakt

Nasza lokalizacja


Dane rejestrowe spółki

Kamsoft Warmia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10-686 OLSZTYN, ul. Wilczyńskiego 25e lok.302
Spółka zarejestrowana w:
Sądzie Rejonowym dla miasta Olsztyna VIII wydział KRS nr 0000259202
Kapitał zakładowy w pełni wpłacony 50 000 zł
NIP: 7393553661, REGON: 280127143
Nr rejestrowy BDO: 000474948

Nr konta bankowego

09 1020 3541 0000 5202 0110 6012
w banku PKOBP Oddział 2 w Olsztynie

Biuro Obsługi Klienta

ul. Wilczyńskiego 25E lok. 302
10-686 OLSZTYN

Adres email: biuro@warmia.kssa.pl
Biuro czynne w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00
Telefon: (+48) 89 533 72 21 (rejestracja rozmów)
(+48) 89 523 69 36 (bez rejestracji rozmów)
Fax: (+48) 89 523 69 39
Gsm: (+48) 662 572 571
Voip: (+48) 89 679 02 67
Linia zapasowa: (+48) 89 523 71 63

Dane osobowe - obowiązek informacyjny

Regulamin przetwarzania danych osobowych