Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

OBSŁUGA POŻYCZEK DLA PRACOWNIKÓW


Moduł obsługi pożyczek umożliwia tworzenie funduszy zapomogowo-pożyczkowych, przyznawanie pożyczek oraz rozliczanie ich spłat. Dodatkowo pozwala na generowanie automatycznych potrąceń wynagrodzeń wynikających z udzielonych pożyczek pracowników lub przynależności do kasy zapomogowo-pożyczkowej.

 • Przewaga rozwiązania:
  • Obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych z automatycznym naliczaniem potrąceń (rat pożyczki) na liście płac oraz wpłat do kasy.

  Zainteresowane podmioty medyczne zapraszamy do kontaktu!
  Kamsoft Warmia Sp. z o. o.
  Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25E lok. 302
  nr tel. 89 5337221, fax. 89 5236939,
  email: biuro@kamsoft.warmia.pl