Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

KALKULACJA KOSZTÓW


W module istnieje możliwość dokonania podziału kosztów pomocniczych, proceduralnych i zarządu według wybranych kluczy podziałowych. Program umożliwia automatyczne tworzenie kluczy podziałowych na podstawie danych zawartych w innych programach KAMSOFT (np. liczba pracowników w ośrodkach na podstawie danych w KS-ZZL, liczba pozycji na dokumentach rozchodu na podstawie programu KS-ASW, liczba wykonanych procedur na rzecz innych ośrodków na podstawie danych z programu KS-SOMED). Moduł umożliwia również wprowadzenie kosztów wytworzenia procedur oraz wprowadzenie części składowych tych kosztów.

 • Przewagi rozwiązania:
  • Automatyczna dekretacja kosztów na ośrodki kosztów i rodzaje kosztów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.10.2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców,
  • Dokonania podziału kosztów z wykorzystaniem kluczy podziałowych ręcznych oraz zaimportowanych z systemów współpracujących,
  • Dokonanie podziału kosztów uwzględniając procedury wykonane w danych ośrodkach kosztów na rzecz innych ośrodków z uwzględnieniem kosztów wytworzenia procedur,
  • Kompleksowa pomoc w obsłudze programu i dodatkowych modułów.

  Zainteresowane podmioty medyczne zapraszamy do kontaktu!
  Kamsoft Warmia Sp. z o. o.
  Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25E lok. 302
  nr tel. 89 5337221, fax. 89 5236939,
  email: biuro@kamsoft.warmia.pl