Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

RAPORT AOTMIT


Oferujemy pomoc w uzupełnieniu raportu AOTMiT (w szczególności w części „Tabela-UoP, dzieło, zlecenie”) poprzez wygenerowanie dodatkowych zestawień z takimi informacjami jak:

 • grupy zawodowe pracowników,
 • specjalizacje pracowników,
 • forma zatrudnienia pracowników,
 • wymiar etatu,
 • liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, w ramach dyżurów medycznych i pod telefonem,
 • wysokości wynagrodzeń (zasadniczego, dodatków, za dyżury medyczne i pod telefonem, nagrody, za nadgodziny),
 • wysokości kosztów pracodawcy (składki społeczne, wypadkowe, Fundusz Pracy i Solidarnościowy, FGŚP, FEP, PPK),
 • udział czasu pracy w danych ośrodkach (według grafików lub przypisania do struktury).

 • Uwaga! Zestawienia generowane są na podstawie danych zawartych w programie KS-ZZL (zamknięte listy płac, grafiki, przypisanie pracownika do struktury).


 • Zainteresowane podmioty medyczne zapraszamy do kontaktu!
  Kamsoft Warmia Sp. z o. o.
  Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25E lok. 302
  nr tel. 89 5337221, fax. 89 5236939,
  email: biuro@kamsoft.warmia.pl